FTP envio de ficheiros

--

Bu mövzu kifayət qədər köməkçi oldu mu?

 Çap